شرح فعالیتهای گروه تاریخ شهرستان اسلام آبادغرب
20:20   طرح درس

 

سوالات فرادانشی درس تاریخ ایران و جهان 2 (بخش تاریخ ایران)

درس(12)

1)اوضاع ایران پس از مرگ شاه تهماسب صفوی را بنویسید.

2)شاه عباس برای حل مشکل حضور بیگانگان در ایران چه کرد؟

درس(13)

3)دوره ی فرمانروایی زندیان بر ایران چگونه به پایان رسید؟

4)اوضاع ایران پس از مرگ نادرشاه افشار چگونه بود؟

درس(14)

5)پس از انعقاد معاهده ی فین کن اشتاین،ژنرال گاردان به چه منظوری به ایران آمد؟

6)ایل قاجار در دوران حکومت صفوی چه وضعیتی داشت؟

7)به چه دلایلی ایران در عصر قاجار(از زمان حکومت فتحعلی شاه به بعد)در کانون توجه استعمارگران اروپایی قرار گرفت؟

درس(15)

8)گلد اسمیت انگلیسی مرزهای شرق ایران را چگونه مشخص کرد؟

9)تاثیر انگلستان در جدایی افغانستان از ایران را تحلیل نمایید.

درس(16)

10)لغو امتیاز تالبوت چه تاثیری بر جایگاه روحانیت گذاشت؟

11)قرارداد اعطای توتون و تنباکوی ایران ،با قراردادی که عثمانی در این زمینه بسته بود را با هم مقایسه کنید.

درس(17)

12)تاثیر شکست روسیه از ژاپن  بر انقلاب مشروطه ی ایران را بنویسید.

13)آموزه های ضد استبدادی و ضد استعماری اسلام چه نقشی در شکل گیری نهضت مشروطه ی ایران داشت؟

درس(18)

14)علل مخالفت روسیه با انقلاب مشروطه ی ایران را بنویسید.

15)درباره ی عصر استبداد صغیر توضیح دهید.

درس(19)

16)مشکلات کشور ایران در اواخر حکومت قاجار را تشریح نمایید.

17)وقوع انقلاب در روسیه در اواخر جنگ جهانی اول(1917م)چه تاثیری بر ایران داشت؟

درس(20)

18)رضاشاه در دوران سلطنت،برای تضعیف روحانیت و اسلام چه اقداماتی انجام داد؟

19)در25شهریور1320ش انگلستان و شوروی چه سیاستی را در مورد رضاشاه و جانشینش اعمال کردند؟

درس(21)

20)روند ملی شدن صنعت نفت ایران را توضیح دهید.

21)نقش و تاثیر شوروی در قدرت یابی فرقه ی دموکرات آذربایجان را بنویسید.

درس(22)

22)مردم ورامین پس از انتشار خبر دستگیری امام(ره)در15خردادماه1342ش چه عکس العملی نشان دادند؟

23)نقش امام خمینی و دیگر علما در لغو لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی را بنویسید.

درس(23)

24)نهضت اسلامی15خرداد42 چه تاثیراتی داشت؟

25)درباره ی گروه مجاهدین خلق به سوالات زیر پاسخ دهید:

__این گروه در چه شرایطی ایجاد شد؟

__عقاید آن ها را بنویسید؟

26)درباره ی گروه هیئت های موتلفه ی اسلامی که برای مبارزه ی مسلحانه با رژیم پهلوی ایجاد شده بود،توضیح دهید.

درس(24)

27)واکنش مردم نسبت به مقاله ی احمدرشیدی مطلق که در سال56ش در روزنامه ی اطلاعات منتشر شد،را بنویسید.

28)اقامت امام خمینی در فرانسه چه نتایجی داشت؟

درس(25)

29)رژیم پهلوی برای جلوگیری از تحقق انقلاب اسلامی،چه سیاست هایی در پیش گرفت؟

30)حزب توده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،برای اینکه زمینه را برای غصب قدرت آماده کند،چه برنامه ای داشت؟

درس(26)

31)مسئله ی گروگان های امریکایی در ایران چگونه حل شد؟

32)انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با دیگر انقلاب های تاریخ معاصر چه امتیازاتی داشت؟

درس(27)

33)مجمع تشخیص مصلحت به چه منظوری ایجاد شد؟

34)چرا شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد؟

 

سوالات فرادانشی درس تاریخ ایران و جهان 2 (بخش تاریخ جهان)

درس(1)

1)تفاوت و تشابه دیدگاه مارتین لوتر و جان کالون درباره ی پاپ و چگونگی اداره ی شهر را بنویسید.

2)در قرون جدید چه عواملی نگرش علمی اروپاییان را دگرگون ساخت؟پیامد این دگرگونی چه بود؟

3)چرا پادشاهان در قرون جدید خود را دوستدار علم نشان می دادند؟

4)فلاسفه ی اروپا در قرون جدید اساس فلسفه ی خود را بر چه اصولی استوار کردند؟

5)روش و اهداف علم در قرون وسطا و قرون جدید را با هم مقایسه نمایید.                         

درس(2)

6)اوضاع انگلستان در آغاز قرون جدید چگونه بود؟

7)علل قدرت و برتری اسپانیای قرن 16م و فرانسه ی قرن 17م را در زمینه های اقتصادی و مذهبی را با هم مقایسه نمایید.

8)چه دلایلی موجب اخراج و مهاجرت اجباری مسلمانان اسپانیا در قرن 16م شد؟

9)ارتباط میان پاپ(کلیسا) و پادشاهان اسپانیا در ابتدای قرون جدید(قرن16م)چگونه بود؟

درس(3)

10)چرا انقلاب صنعتی ابتدا در انگلستان اتفاق افتاد؟

11)طبقه ی متوسط جامعه ی فرانسه در آستانه ی انقلاب کبیر از نظام سلطنت استبدادی ناراضی بودند.چرا؟

درس(4)

12)پیامدهای پیروزی ترکان سلجوقی در نبرد ملازگرد را بنویسید.

13)چرا اروپاییان سقوط روم شرقی توسط عثمانی را آغاز قرون جدید در تاریخ اروپا قرار داده اند؟

14)توقف فتوحات ارتش عثمانی چه پیامدهایی داشت؟

15)پیامدهای اقدامات اکبرشاه گورکانی در هند را توضیح دهید.

16)چه عاملی زمینه ی انحطاط کلی مسلمانان را در قرون جدید فراهم ساخت؟

درس(5)

17)ویژگی های انگلستان در عصر ویکتوریا(قرن19م)را بنویسید.

18)پس از شکست ناپلئون،کشورهای اروپایی کنفرانس وین را برگزار کردند.به نظر شما:

__چرا کشورهای اروپایی این کنفرانس را برگزار کردند؟

__در این کنفرانس چه تصمیماتی درباره ی فرانسه گرفته شد؟

19)سیر تحولات در شکل گیری امپراتوری آلمان(رایش)را تشریح نمایید.

20)درباره ی انقلاب های اروپا در قرن 19م توضیح دهید.

21)ایتالیا چگونه به صورت کشوری آزاد و مستقل درآمد؟

درس(6)

22)بهانه ی فرانسویان برای حمله به الجزایر چه بود؟

23)چرا و چگونه انگلستان اداره و بهره برداری از منافع کانال سوئز را به دست آورد؟

24)شیوه ی استعمارگری امریکا در قرن 19م چگونه بود؟

25)اندیشه های انقلاب کبیر فرانسه بر جنبش استقلال طلبی امریکای لاتین چه تاثیری داشت؟

درس(7)

26)چرا اروپاییان به فکر یافتن راه دریایی شرق برآمدند؟پیامد این جست و جو چه بود؟

27)انقلاب میجی چه بود و چه تاثیری بر ژاپن به جا گذاشت؟

28)پیامدهای شورش سپاهیان هند را تشریح نمایید.

29)درباره ی گرایش اتحاد اسلام که در عصر تنظیمات در عثمانی ایجاد شد،توضیح دهید.

30)در قرن19م فرمانداران کل که از سوی انگلستان عازم هندوستان شدند،چه اقداماتی انجام دادند؟

درس(8)

31)آلمان در بروز جنگ جهانی اول چه تاثیری داشت؟

32)درباره ی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول،به سوالات زیر پاسخ دهید:

__اوضاع عثمانی در جنگ جهانی اول چگونه بود؟

__چرا لنین در جنگ جهانی اول با آلمان صلح کرد؟

درس(9)

33)رفتار استالین نسبت به خرده مالکان چگونه بود؟

34)درباره ی بحران اسپانیا در میان دو جنگ جهانی توضیح دهید.

35)هدف لنین از اجرای طرح کالخوز چه بود؟

36)شیوه حکومت هیتلر و موسولینی را با هم مقایسه نمایید.

37)اوضاع آسیا در میان دو جنگ جهانی را تشریح نمایید.

درس(10)

38)گشایش جبهه ی نرماندی در جنگ جهانی دوم چه تاثیری در ادامه ی این جنگ داشت؟

39)جنگ جهانی دوم چگونه خاتمه یافت؟

40)چرا و چگونه امریکا وارد جنگ جهانی دوم شد؟

41)در جنگ جهانی دوم،استالین برای حفظ شوروی به چه شیوه ای متوسل شد؟

42)چرا پس از حمله ی آلمان به لهستان،بین آلمان با انگلستان و فرانسه حالت جنگی برقرار شد؟

درس(11)

43)چرا در زمان ریاست جمهوری ترومن،طرح مارشال در امریکا ارائه و اجرا شد؟

44)درباره ی سازمان غیرمتعهد توضیح دهید؟

45)موضوع اعلامیه ی بالفور چه بود؟

46)فراز و فرود روابط و مناسبات اعراب و صهیونیست ها را تشریح نمایید.


ادامه مطلب
سه شنبه یازدهم بهمن 1390به قلم: حیدر آتش پیکر ™      
19:22   گزارش تاریخ
سه شنبه یازدهم بهمن 1390به قلم: حیدر آتش پیکر ™      
18:53   طرح درس
سه شنبه یازدهم بهمن 1390به قلم: حیدر آتش پیکر ™